Mera Islahı ve Amenajmanı Toplantısı İlimizde Gerçekleştirildi.

Mera ıslahı ve amenajmanı proje formatı ve ıslah talimatının yeniden değerlendirildiği ve mevcut meraların otlatma kapasitelerinin belirlendiği toplantı İlimizde gerçekleştirildi.

 

Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen “ Mera Islahı ve Amenajmanı” konulu toplantı 12-14 Eylül 2012 tarihinde Çanakkale ilimizde gerçekleştirilmiştir.

Mera ıslahı ve amenajmanı proje formatı ve ıslah talimatının yeniden değerlendirildiği ve mevcut meraların otlatma kapasitelerinin belirlendiği toplantıya; Sayın Valimiz Güngör Azim TUNA, Vali Yardımcısı Cemal YILDIZER, Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkanı Mesut AKDAMAR, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden Prof. Dr. Ahmet GÖKKUŞ, Atatürk Üniversitesinden Prof Dr. Ali KOÇ, Erciyes Üniversitesinden Prof. Dr. Yunus SERİN, Çukurova Üniversitesinden Prof. Dr. Rüştü HATİPOĞLU, Namık Kemal Üniversitesinden Prof. Dr. Murat ALTIN, Iğdır Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Uğur ŞİMŞEK, Dicle Üniversitesinden Doç. Dr. İsmail GÜL  ve Süleyman Demirel Üniversitesinden Prof. Dr. Cahit BALABANLI, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitülerinden konu uzmanları ile Bakanlık ve İl Müdürlüklerinden teknik elemanlar katılmıştır.

Söz konusu toplantıda; proje danışmanı öğretim üyeleri tarafından Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Ege ve Marmara Bölgelerinin mevcut otlatma kapasitelerine ilişkin sunumlar ve değerlendirmeler yapılmıştır. Bakanlığımız tarafından uygulamaya konulan birçok programdan biri olan mera ıslahı ve amenajmanı projelerinin geniş bir potansiyele sahip olan ülkemiz hayvancılığının gelişmesine önemli katkılar sağlayacak çalışmalar bütünü olduğu ve söz konusu çalışmaların hayvancılığımızın sorunlarının çözümünde tarım alanlarının öneminin ortaya konulması açısından son derece önemli olduğu vurgulanmıştır.

Ayrıca mera ıslahı ve amenajmanı proje formatı üzerinde düzenlemelerin yapıldığı toplantıda yeni proje formatı belirlenmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

ÇANAKKALE

İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ