İlimiz Mera Kanunu Uygulamaları Değerlendirme toplantısı yapıldı

 

 

11 Eylül 2012 tarihinde İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda İl Müdürümüz Mustafa AKKUŞ’un katılımıyla, 4342 Sayılı Mera Kanunu kapsamında merkez ve ilçelerde mera tespit, tahdit ve tahsis işlemlerini yürüten İl ve İlçe Mera Teknik Ekibi Başkanları ve yedek üyeleri ile Mera Kanunu Uygulamaları Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Toplantıda Mera Kanunu, Yönetmeliği ve Uygulama Talimatları, mera tespit, tahdit ve tahsisleri, mera ıslahı ve amenajmanı, mera yönetim birlikleri, kanun kapsamında müdürlüklerimize yapılan müracaatların değerlendirilmesi ve diğer uygulamalar hakkında teknik ekip başkan ve yedek üyeleri ile bilgi alış verişinde bulunuldu.

İlçelerdeki Mera Kanunu uygulamaları ile ilgili mevcut durum, çalışmalarda dikkat edilecek hususlar ve karşılaşılan sorunlar değerlendirildi.